Karabakh 88

Աղդամի մոտ ադրբեջանցիները քարկոծել են հայ ուղեւորներով աֆտոբուսը։ Լուսանկարը՝ Ռ. Սարգսյանի

Բորիս Ելցինը Ստեփանակերտում։

Ծանոթ դեմքեր։

Ստեփանակերտ։ Միփինգ Լենինի հրապարակում (Վերածննդի հրապարակ այսօր)։

Սովետական բանակի տանկերը Լենինի հրապարակում։ Ստեփանակերտ։

“Кольцевая”, Степанакерт 1988.

Լուսանկարները հավաքված է բաց աղբյուրներից։

FIRE!

Advertisements

One thought on “Karabakh 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s