Karabakh sayings (non official translation with editing of Nakhshun baji)

1. Donkey can’t become a horse how long you beat. / Էշը թըկելավ ճյորե չի տըեռնալ:

2. Donkey is donkey but gets into mud only one time. / Էշը՝ վըեր էշ ա, մեհետա ցեխն ըղնում:

3. Where from donkey can know what is dewberry? / Էշը հինչա գյուդում, մոշը հինչա՞:

4. Donkey was invited to the wedding, it though they invite his to work. / Էշին հրսանեքյ ըն ծեն տամ, ասումա՝ ճուր կրելու ըն տանում:

5. Donkey is lost, they looking for packsaddle. / Էշը կորալ ա, փալան ըն շոռ կյամ:

6. Come and take out donkey from mud now. / Դե եք էշը ցեխան հանե:

7. The same donkey, the same packsaddle. / Էլհա էն էշն ա՝ էն փալանը:

8. Donkey is admire his bray./ Էշը ուրան զռռոցեն յրան հայիլ-մայիլա:

9. Long language, empty head. / Լուզուն էրկան, գոդը՝ տերտակ:

10. Don’t cry like a like a whore. /Ղըխպալաց մեր տալ:

11. I am a man and I do what I say.  Տղամարթ ում, խոսկես տարն ում:

12. Dog’s laughing ends with his crying. / Շատ ծըծաղեն վըերչը լաց կըտեռնա:

13. Client is is blind. / Մուշտարին քոռ կըինի:

14. Cooked an egg killed nestling. / Մին ծու իփիլավ մին ճոտ ըս խեխտում:

15. Nobody without sorrow in the world.  / Ըշխարքումըս անդարդ մարթ չիկա:

16. True word can say child. / Դուզ խոսկը խոխան կասե:

17. Willow tree have not harvest. / Հոռե ծառեն բար չինիլ:

18. What is want blind is two large-opened eyes. Քոռը հինչ կոզի՝ էրկու աչք, էն էլ պլոզ-պլոզ:

19. Dog’s bark is also mastery if you can learn. / Շընըհաչոցն էլ փեշակ ա, վըեր սըվերիս:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s